1.Thứ nhất đó là chất lượng con giống : Chất lượng con giống nó quyết định từ khâu ấp trứng. Vì vậy, khi ấp trứng bên trại sẽ ấp trong một điều kiện độ ấp và nhiệt lý tưởng để con giống khi nở ra sẽ có tỷ lệ sống cao nhất có thể. Và tiếp đến đó là khi con giống đã nở ra thì chắc chắn sẽ có 1 số con kém chất lượng và không riêng gì con ốc giống mà tất cả các loại con giống khác cũng thế, trong một lứa trứng khi nở thành con thì sẽ có một số lượng con giống kèm chất lượng,  không phải 1 quả trứng ấp nở ra là con giống của quả trứng đó sẽ sống 100%  và những con giống kèm chất lượng này nếu không được tách ra thì khi nuôi sẽ hao hụt rất nhiều. Vì vậy trong quá trình dưỡng giống Trang Trại Ốc Bươu Đen Đồng Tháp sẽ tách hết những con giống kém chất lượng đó ra, Trang Trại Ốc Bươu Đen Đồng Tháp có kỹ thuật và cách để loại bỏ nhưng con giống kém chất lượng đó và đó là nét riêng và cũng là chất lượng của con giống của Trang Trại Ốc Bươu Đen Đồng Tháp so với nơi khác .

2.Thứ hai đó là kích thước con giống : 

Về Kích thước con giống là phải đồng điều. Như bà con biết là con giống khi xuất bán thì không ai đếm cả nếu mà ngồi đếm thì đếm chừng 1000 con là hết đếm nổi rồi mà sẽ lấy mẫu và cân như mẫu 1 của Trang Trại Ốc Bươu Đen Đồng Tháp là 1000 con = 30g nếu bà con mua 10.000 con thì cân 300g và thêm phần hạo hụt 20%. Vì vậy nếu chúng ta cân thì kích thước phải đồng nhau thì mới có độ chín xác vì vậy sau khi tách con giống yếu ra thì bên Trang Trại Ốc Bươu Đen Đồng Tháp lại tiếp tục loại bỏ nhưng con giống không đạt được trong lượng theo yêu cầu để đảm bảo con giống phải có kích thước đồng điều nhất có thể trước khi xuất bán cho bàn con.

3.Thứ ba đó là chất lượng con giống :

 Con giống của Trang Trại Ốc Bươu Đen Đồng Tháp trong suốt quá trình dưỡng  điều được bổ sung các dưỡng chất và các kháng sinh để đảm bao sức sống  cũng như ngừa các loại bệnh mà đặt biết nhất đó là bệnh đường ruột dẫn đến sưng vòi.

4.Và Cuối cùng đó là con giống được kiểm tra sức ăn : 

Con giống được kiểm tra sức ăn và phải đạt được chất lượng theo yêu cầu thì bên Trang Trại Ốc Bươu Đen Đồng Tháp mới xuất con giống đến ba con nông dân và nếu mùng nào mà không đạt yêu cầu là bên Trang Trại Ốc Bươu Đen Đồng Tháp sẽ để lại nuôi chứ không xuất cho bà con.

Mua Giống==> Tại Đây